Styrer og råd

Styret

Leder Anna Karin Hansen Steinro +4790025068 annmkrin@onlione.no
NestLeder Einar Jacobsen
Kasserer Berit Anne Knudsen
Sekretær Gro Siri Neraas
Styremedlem Rita Fiborg

Programrådet

 

Leder: Kåre Gunnar Kolstad lrene Didriksen Ann Sofi Fjellvold Else-Marie Næss

Økonomiutvalget

Britt Vikjord Eli Utne Haukland Gunnar Erik Evjen

Revisorer

Kato Hansen og Inger Johanne  Melchiorsen

Aktuelle dokument