Repertoar

Repertoaret til koret er mangfoldig, – fra operetter og kirkemusikk til jazz, musicals og pop. Koret har hatt konserter sammen med Arja Saioma, Tove Karoline Knutsen, Ytre Suløen og andre kjente sangere. Hvert år har vi julekonsert sammen med Jardar Johansen og Kristian Krokslett i Rønvik kirke. I tillegg må nevnes mange felles konserter med byens musikere, sangere og korps. Koret hadde blant annet cabaret med Abba-låter lenge før Abba filmen kom. Vi deltok også på «100 magiske øyeblikk» til Den Norske Opera i Domkirken.

Vi betrakter oss sjøl som et allround kor. Vi liker å si at vi har spennvidde. Repertoaret varierer mellom både nasjonal og internasjonal karakter. Aktiviteten spenner fra konserter i kirker, på Nordly grendehus på Bertnes, på aldersheim og vi har deltatt i korkonkurranser. Vi prøver også å få til en utenlandsreise annethvert år.

 

I vårsemesteret 2019 øvde vi inn et repertoar av sanger fra Norden:

Aften (Dannmark

I skovens dybe stille ro (Dannmark)

Den blå anemone (Dannmark)

Klinga mina klockor (Sverige)

Kärlekens tid (Sverige)

Kärleksvals (Sverige)

Har du visor, min vän? (Sverige)

Kaipaava (Finland)

Illan viimeinen tango (Finland)

Vesleblomme (Norge)

Har en drøm (Norge)

Mjuk vijnn (Norge)

Har du fyr? (Norge)

Annet:

You raise me up

Greensleeves

I tillegg til disse har vi med oss sanger fra tidligere. Diss tar vi fram av og til, etter behov. Dette er:

Sommarpsalm,    Uti vår hage,    Kom!,    An Irish blessing,     Come in and stay a while,       Blå kveill,     Veinte på en båt,    Bruremarsj fra Lødingen,    Mozart: Ave verum Corpus,   Hymn to freedom,      Å eg veit meg eit land.

 

Nye sanger for 2019 / 2020 som er under planlegging:

Utvalgte av Terje Nilsen, fra samlingen «Viser og blå ballader», arrangert av  Ola Graff.

Repertoar til førjulskonsert med Hanne Krogh.

I vårsemesteret blir hovedfokus å forberede stoff til konsert med Ytre Suløen jazzensemble.

Til slutt har vi  lyst til å presisere at vi alle har vært nye korister en gang. Derfor er vi svært bevisste på å ta godt imot nye sangere.  Vi tenker at dette med veiledning og støtte til nye kormedlemmer er en av de viktigste oppgavene som vi alle har  et ansvar for