Repertoar

Repertoaret til koret er mangfoldig, – fra operetter og kirkemusikk til jazz, musicals og pop. Koret har hatt konserter sammen med Arja Saioma, Tove Karoline Knutsen, Ytre Suløen og andre kjente sangere. Hvert år har vi julekonsert sammen med Jardar Johansen og Kristian Krokslett i Rønvik kirke. I tillegg må nevnes mange felles konserter med byens musikere, sangere og korps. Koret hadde blant annet cabaret med Abba-låter lenge før Abba filmen kom. Vi deltok også på «100 magiske øyeblikk» til Den Norske Opera i Domkirken.

Vi betrakter oss sjøl som et allround kor. Vi liker å si at vi har spennvidde. Repertoaret varierer mellom både nasjonal og internasjonal karakter. Aktiviteten spenner fra konserter i kirker, på Nordly grendehus på Bertnes, på aldersheim og vi har deltatt i korkonkurranser. Vi prøver også å få til en utenlandsreise annethvert år.

Til slutt har vi  lyst til å presisere at vi alle har vært nye korister en gang. Vi husker godt hvor vanskelig det kan være når det dukker opp sanger som de andre kan fra før. Dette er noe vi prøver  å hjelpe nybegynnerne med. Vi tenker at dette med veiledning og støtte til nye kormedlemmer er en av de viktigste oppgavene som vi alle har  et ansvar for