Innmelding støttemedlem

Alle som ønsker det, kan tegne seg som støttemedlemmer til koret.

Støttemedlemmer får:
* tilsendt aktivitetsplan og løpende informasjon om koret
* laveste billettpris på alle korets egne konserter
* invitasjon til enkelte av korets øvrige arrangement
* om ønskelig være tilhørere på korets ordinære øvelser

Støttemedlemskap koster kr 200,- pr. semester.
- betales etter e-post fra kasserer

Innmelding skjer ved utfylling av nedenforstående kontaktskjema.