Styre og råd

Korets styre

Valgt på årsmøte juni 2021

Leder:
Anna Karin Hansen Steinro

Telefon: 900 25 068
e-post: leder@innstranden-sangforening.no

Kasserer:
Berit Anne Knudsen

Telefon: 916 87 008
e-post: kasserer@innstranden-sangforening.no

Styremedlem:
Rita Fiborg

Telefon: 920 99 613
e-post: styremedlem@innstranden-sangforening.no

Nestleder:
Anne Merete Jenvin Hågensen

Telefon: 412 22 238
e-post: nestleder@innstranden-sangforening.no

Sekretær:
Gro Siri Neeraas

Telefon: 91161432
e-post: skriver@innstranden-sangforening.no

Dirigent:
Ola-Kåre Mikkelsen

Telefon: 99399065
e-post: dirigent@innstranden-sangforening.no

Stemmeledere

Skal ha beskjed ved fravær og organiserer stemmeøvinger.

Sopran:


Telefon: 

Alt:

Eli Utne Haukland
Telefon: 97672371

Tenor:

Kato Hansen
Telefon: 993 66 307

Bass:

Knut Hjelbak
Telefon: 974 94 947

Andre verv

Programrådet:

Irene Didriksen (leder)
Karin Ilstad
Arill Johansen
Einar Jacobsen

Økonomiutvalget:

Gunnar Erik Evjen (leder)
Kari Valberg
Elin Andersen

Revisorer:

Kato Hansen
Inger Johanne Melchiorsen

Øvingslokale

Vi øver på Bodin videregående skole hver mandag kl. 19:00 - 21:30.
På grunn av sikkerhetsrutinene på skolen er døren stengt, men vi har dørvakt frem til øvingene begynner.

Innstranden Sangforening

Postboks 4056  Jensvoll
8089 BODØ

(+47) 900 25 068  (leder)

Org.nr.: 971 389 982