Styre og råd

Korets styre

Valgt på årsmøte juni 2021

Leder:
Anna Karin Hansen Steinro

Telefon: 900 25 068
e-post: leder@innstranden-sangforening.no

Kasserer:
Berit Anne Knudsen

Telefon: 916 87 008
e-post: kasserer@innstranden-sangforening.no

Sekretær:
Jørgen Mathisen

Telefon: 480 49 003
e-post: styremedlem@innstranden-sangforening.no

Nestleder:
Elin Evjen Andersen

Telefon: 473 89 352
e-post: nestleder@innstranden-sangforening.no

Sekretær:
Rita Fiborg

Telefon: 920 99 613
e-post: skriver@innstranden-sangforening.no

Dirigent:
Ola-Kåre Mikkelsen

Telefon: 99399065
e-post: dirigent@innstranden-sangforening.no

Stemmeledere

Skal ha beskjed ved fravær og organiserer stemmeøvinger.

Sopran:

Linda Sollund
Telefon: 47684924

Alt:

Eli Utne Haukland
Telefon: 97672371

Tenor:

Kato Hansen
Telefon: 993 66 307

Bass:

Knut Hjelbak
Telefon: 974 94 947

Andre verv

Programrådet:

Sissel Soløy Tilrem (leder)
Karin Ilstad
Tom Rune Estensen
Einar Jacobsen

Økonomiutvalget:

Nina Lind Hetzler (leder)
John Hovet
Arve Criuckshank

Revisorer:

Kato Hansen
Inger Johanne Melchiorsen

Øvingslokale og adresser

Høsten 2023 har vi øvingene våre på Nordly Grendehus på Bertnes.
Hver mandag kl. 19:00 - 21:30.

Vanligvis øver vi på Bodin videregående skole hver mandag kl. 19:00 - 21:30.
På grunn av sikkerhetsrutinene på skolen er døren stengt, men vi har dørvakt frem til øvingene begynner.

Innstranden Sangforening

Postboks 4056  Jensvoll
8089 BODØ

(+47) 900 25 068  (leder)

Org.nr.: 971 389 982