Styre og råd

Korets styre

Valgt på årsmøte juni 2021

Leder:
Anna Karin Hansen Steinro

Telefon: 900 25 068
e-post: leder@innstranden-sangforening.no

Nestleder:
Hans Tilrem

Telefon: 959 90 421
e-post: nestleder@innstranden-sangforening.no

Kasserer:
Berit Anne Knudsen

Telefon: 916 87 008
e-post: kasserer@innstranden-sangforening.no

Sekretær:
Kari Valberg

Telefon: 957 92 551
e-post: skriver@innstranden-sangforening.no

Styremedlem:
Elin Evjen Andersen

Telefon: 473 89 352
e-post: styremedlem@innstranden-sangforening.no

Dirigent:
Birgitte Jerg Schmidt

Telefon: 
e-post: dirigent@innstranden-sangforening.no

Stemmeledere

Skal ha beskjed ved fravær og organiserer stemmeøvinger.

Sopran:

Linda Sollund
Telefon: 47684924

Alt:

Eli Utne Haukland
Telefon: 97672371

Tenor og Bass:

Kato Hansen
Telefon: 993 66 307

Andre verv

Programrådet:

Sissel Soløy Tilrem (leder)
Karin Ilstad
Tom Rune Estensen

Økonomiutvalget:

Turid A. Hansen
Rita Fiborg
-

Revisorer:

Arve Cruickshank
Inger Johanne Melchiorsen

Øvingslokale og adresser

Vi øver på Bodin videregående skole hver mandag kl. 19:00 - 21:30.
På grunn av sikkerhetsrutinene på skolen er døren stengt, men vi har dørvakt frem til øvingene begynner.

Innstranden Sangforening

Postboks 4056  Jensvoll
8089 BODØ

(+47) 900 25 068  (leder)

Org.nr.: 971 389 982