Medlemsregistrering

Ved å registrere deg her blir du registrert som fullverdig medlem i Innstranden Sangforening, og får tilgang til medlemssidene som inneholder blant annet aktivitetsplaner og tilgang til notearkivet. 

Her finner du korets vedtekter, dersom du ønsker å lese de.
Ordinær medlemskontingent er kr 1200,- per semester, og betales etter tilsendt faktura vår og høst.